DATUEN BABESA

Webgune honen bitartez ematen zaizkigun datu pertsonalak datu pertsonalak babesteari buruzko Espainiako legeriaren arabera tratatuko dira.

ORION PROYECTOS-en webgunean, datu pertsonalak bil liteken formulario-mota erabiltzen dugu:

“Kontaktatu-formularioa”. Honen bidez, edozein motatako kontsultak egiteko aukera ematen diegu webgunea bisitatzen dutenei.

Formulario horretan jasotako informazioa inola ere ez zaie hirugarren batzuei emango.

Datu pertsonalak babesteko araudiak babesten dituen datuak fitxategi batean sartuko balira, fitxategi horrek aurrez erregistratua egon beharko luke Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan, eta erraz ezagutzeko izen bat eduki beharko luke.

Zure datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak gauzatzeko, idatzi ORION PROYECTOS S.L.U., Astigarragako Bidea 2, 2en. eskuina 7-5 bulegoa, 20180 Oiartzun (Gipuzkoa) posta-helbidera edo info@orionpro.net helbide elektronikora. Horretarako, idatzi gutun bat, sinadura eta data dituela, zure eskaera eta jakinarazpenetarako helbidea argi adieraziz. Halaber, erantsi gutunari zure identitatea edo ordezkaritza egiaztatuko duen agiri ofizial baten baliozko kopia bat.

Zuk honako konpromiso hau hartzen duzu: edozein pertsona fisiko/juridikoaren datu pertsonalak Orion Proyectos-i eman aurretik, pertsona fisiko/juridiko horri aurreko paragrafoetan azaltzen diren testuen edukiaren eta gainerako eskakizunen berri emateko. Orion Proyectos-ek bestelako jarduera gehigarri egin beharrik gabe. Era berean, emandako datuen inguruan egin daitezkeen aldaketez eta ezabaketez Orion Proyectos-i informazioa emateko konpromisoa hartzen duzu.